Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Polecany

Szkolenie Subiekt GT

Dostępność: 20 szt.

Cena brutto: 848,70

Cena netto: 690,00 zł

Opis:

Wprowadzające / uzupełniające
Szkolenie z programu Subiekt GT zarówno dla osób początkujących i zaawansowanych.

Szkolenie z obsługi programu -Subiekt GT

Charakterystyka:

 

Cena: rezerwacja 3 miesiące przed szkoleniemszkolenie w grupie 

490zł netto.

Cena: rezerwacja 2 miesiące przed szkoleniem szkolenie w grupie

590zł netto

Cena: rezerwacja w miesiącu szkolenia

Szkolenie w grupie lub indywidualne w wybranym czasie

690zł netto.

Godzina od 8.00 do 16.00

*szkolenie trwa 8 godzin i odbywa się w systemie godzin lekcyjnych (45min szkolenia i 15 min przerwy).

 

Dla kogo dedykowane jest to szkolenie?

Dla osób zaczynających z systemem prac jak i tych, które pracują na systemie Subiekt GT oraz szukających  odpowiedzi na sprawy związane z:

  • Dokumentami magazynowymi oraz handlowymi
  • Dokumentami finansowymi 
  • Obiegu dokumentów w firmie

Znakowania kodami  towarów  oraz przyspieszenia obsługi klienta

Chcących się dowiedzieć podstawowych informacji

Mających już zainstalowany system i szukających odpowiedzi na pytania związane z wdrożeniem, subiekta GT, integralnością

 Szukających rozwiązań wspomagających ich pracę zastąpienie dokumentów papierkowych elektronicznymi

 

Tematy szkolenia:

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT
1. Dla kogo przeznaczony jest Subiekt GT?
2.Czy SubiektGT przystosowany jest do wymogów UE?
3. Czym jest intuicyjny kreator wdrożeniowy?
4. Czy Subiekt GT  umożliwia elektryczne wysyłanie danych do biura rachunkowego?
5. Czy użytkownikom programu można przydzielać  uprawnienia do wykonywania określonych operacji?
6. Jakie funkcje rozwiązań interfejsowych zapewniają najwyższą wygodę pracy?
7. Czy możliwe jest monitorowanie kondycji firmy?
8. Czy podczas korzystania z Subiekta GT możliwe jest używanie skrótów klawiaturowych?
9. Czy Subiekt GT umożliwia tworzenie własnych raportów i zestawień?
10. Czy praca z systemem jest wydajna i bezpieczna? (motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012)
11. W jakich trybach można pracować z Subiektem GT? (praca w sieci oraz na pojedynczym stanowisku)
12. Czy program zapewnia możliwość edycji wydruków? (wydruki graficzne i tekstowe)
13. Czy Subiekt Gt pozwala na zarządzanie rozrachunkami?
14. O  licencjach

Wspólne cechy dokumentów
1. Skąd można wybierać kontrahentów do dokumentów? O mechanizmie InsTYNKT
2. Co umożliwia wybór towarów do dokumentów?
3. Czy istnieje funkcja podglądu i edycji dokumentów?
4. Czy automatyczne dokumenty magazynowe generowane są do dokumentów handlowych?
5. Czy istnieje możliwość podglądu dokumentów w formacie HTML?
6. Czy Subiekt GT posiada wiele wzorów wydruków?
7. Czy można wysyłać dokumenty w formacie PDF?
8. Czy istnieje możliwość drukowania naklejek na towary?
9. Jak rozliczać dokument?
10. Czy Subiekt GT posiada funkcję filtrowania i wyszukiwania dokumentów?
11. Czy podczas wystawiania lub edytowania dokumentów istnieje możliwość dodawania nowych pozycji do kartoteki?
12. Czy z poziomu dokumentu istnieje dostęp do informacji o towarze bądź kontrahencie?
13. Czy Subiekt GT umożliwia śledzenie historii cen towarów?
14. Czy w wybranych dokumentach istnieje możliwość potraktowania opakowania jako towaru?
15. Czy program posiada funkcję dodawania komentarzy do dokumentu?

16. Do czego służy przypisywanie kategorii do dokumentów?
17. Czy w czasie wystawiania dokumentów istnieje dostęp do różnych cen towarów?
18. Czy można parametryzować ustawienia dokumentów?
19. Czy istnieje możliwość unieważnienia dokumentu?
20. Do czego służy mechanizm komunikacji plikowej?
21. Czy istnieje możliwość rozliczania na zasadzie odwrotnego obciążenia?
22. Czy można rozliczać i naliczać podatek akcyzowy od węgla i innych materiałów opałowych?

 

Dokumenty sprzedaży

1.       Jakie typy dokumentów można obsługiwać?

2.       W jaki sposób możemy skonfigurować kolejność wydawania towarów? (FIFO, LIFO)

3.       Czy można ustawić w dokumencie wyliczanie od cen netto lub brutto?

4.       Do czego wykorzystać sprzedaż poprzez wartość?

5.       Czy istnieje możliwość wystawiania dokumentów w różnych walutach po różnych Kurasach?

6.       Do czego służy mechanizm Ismail?

7.       Czy istnieje możliwość przeliczania pozycji wg ich cen?

8.       Z kim handel jest obsługiwany?

9.       Czy transakcja VAT jest obsługiwana?

10.   Czym jest możliwość sprzedaży usług jednorazowych?

11.   W  jaki sposób możemy ustawić rabaty?

12.   Czy podatek VAT jest wyliczany automatycznie?

13.   Czy możliwe jest definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu?

14.   Czy rabat może być dobierany wg wartości dokumentu?

15.   Czy istnieje możliwość obsługiwania przedpłat?

16.   Jakie rodzaje płatności są dostępne?

17.   Czy definiuje się do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu?

18.   Czy definiuje się na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem?

19.   Czy dokumenty fiskalizowanie są na drukarkach fiskalnych?

20.   Czy po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej tworzony jest dokument?

21.   Co dzieje się, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy? (Tworzenie samodzielnego dokumentu fiskalnego)

22.   Czym jest ustawienie skutku magazynowego?

23.   Czy wypisywanie korekt do faktur za pomocą programu jest łatwe?

24.   Czy istniej możliwość wypisywania korekt do dokumentów, które wystawione były przed wdrożeniem programu?

25.   Czy możliwe jest drukowanie oraz ewidencjonowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta?

26.   Czy między polskimi podmiotami obsługiwany jest handel w walutach obcych?

27.   Co jest identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych?

Dokumenty zakupu

1.       Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.

2.       Dla kogo wystawiane są faktury zakupu RR?

3.       Kiedy stosujemy noty korygujące?

4.       Za pomocą czego można ewidencjować dokumenty zewnętrzne?

5.       Czy możliwe jest powtórzenie numeru dokumentu? (Kontrola unikalności numerów)

6.       Czy wypisywanie korekt do dokumentów za pomoc programu jest łatwe?

7.       Czy możliwe jest skalkulowanie cen towarów w kartotece?

8.       Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

1.       Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.

2.       W jakie dokumenty możemy przekształcić zamówienia?

3.       Jak przyspieszyć  pracę przekształcając zamówienia od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towaru?

4.       Jak prawidłowo rejestrować wpłaty od klientów na rzecz zamówienia za pomocą faktur zaliczkowych?

5.       Jak stworzyć Fakturę Pro Forma (na podstawie wydruku zamówienia od klienta) ? Czy Faktura ta jest prawidłowym typem dokumentu?

6.       Jakie są mat ody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych?

7.       Czy faktury zaliczkowe mogą być fiskalizowanie?

8.       Wybór wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.

9.       Czy istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu?

10.   Jak wyliczać prognozowaną marżę i zysk na zamówieniu od klienta?

11.   Czy istnieją środki ostrożności podczas przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami?

12.   Jak definiować formy płatności?

13.   Czy program potrafi naliczać i rozliczać odpisy na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych?

Dokumenty magazynowe

1.       Czy rejestrowany jest ruch towaru w magazynie oraz między magazynami?

2.       Czy istnieje funkcja ewidencjonowania wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego?

3.       Na jakie sposoby istnieje możliwość ewidencjonowania inwentaryzacji w magazynie?

4.       Czy możliwe jest wypisywanie faktur zbiorczych na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych?

5.       W co można przekształcić dokument magazynowy?

6.       Czy istnieje funkcja zbiorczego naliczania korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych?

7.       Czy można skalkulować ceny towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar?

8.       Czy możliwe jest prowadzenie inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz?

9.       Czy wprowadzany jest automatyczny przychód i rozchód towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji?

10.   Czy istnieje możliwość ewidencjonowania przerostów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne?

 

Finanse i rozrachunki

 

1.       Czy możliwe jest ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych? Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.

2.       Jak ewidencjonować operacje bankowe (wpłaty na konto, wypłaty z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu?

3.       Czy istnieje możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta?

4.       Jakie są statusy uzgodnienia operacji bankowych?

5.       Czy można prowadzić  rozrachunki bankowe w dowolnej walucie?

6.       Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.

7.       Jak obsługiwać 4 rodzaje rozrachunków -(N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania?

8.       Czy istnieje funkcja ewidencjonowania  rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS?

9.       Czy przez wystawienie dokumentu handlowego automatycznie generowane są rozrachunki?
Ręczne wprowadzenie rozrachunków.

10.   Jakie są sposoby rozliczania rozrachunków?

11.   Jak obsługiwać program źródłowy (Subiekt GT, Rewizor GT lub Trafikant GT) w modułach rozrachunkowych?

12.   Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie.

13.   Czy prowadzona jest pełna historia rozrachunków?

14.   Czym jest Moduł Kompensaty?

15.   Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona

16.   Czy wyciągi bankowe otrzymywane z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu mogą być wpisane do kartoteki?

17.   Jak rozliczać rozrachunki w walutach obcych spłatami w złotówkach?

Kartoteki

1.       Na co dzieli się kartoteka kontrahentów?

2.       Jak wpisywać do rejestru adresy korespondencyjne i dostawy przypisane do kontrahentów?

3.       Jakie są parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych?

4.       Jakie parametry można przypisać do kontrahenta?

5.       Czy istnieje możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta?

6.       Jak wygląda grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech?

7.       Ile pól własnych możemy zdefiniować?

8.       Czy istnieje możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów?

9.       Czy można deaktywować nieużywanych kontrahentów?

10.   Jak przesyłać dane o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej?

11.   Poprzez co można ewidencjonować kontakt do kontrahenta?

12.   Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.

13.   Czy istnieje możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją?

14.   Funkcja przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.

15.   Czy można deaktywować nieużywane pozycje kartoteki towarowej?

16.   Czy podczas kalkulacji cen uwzględnia się wiele poziomów cen, własne narzuty, marże, cła, itd.?

17.   Jakie są dane niezbędne do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi? Ich specyfikacja.

18.   Czy można przypisać wiele kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej?

19.   Jak przypisywać podstawowe oraz dodatkowe jednostek miary?

20.   Jak przypisać sprzedaż towaru przez wartość?

21.   Czy można definiować  różne stawki VAT przy zakupie i sprzedaży?

22.   Czy istnieje możliwość definiowania powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka)?

23.   Jak definiować dane niezbędne do deklaracji Intrata?

24.   Jak można grupować asortyment?

25.   Ile pól własnych asortymentu towarowego można zdefiniować?

26.   Jakie zbiorcze operacje można wykonywać na bazie towarowe?

27.   Kartoteka wspólników i właścicieli.

28.   Na co dzieli się kartoteka instytucji?

29.   Jak obsługiwać inne słowniki kartotekowe zebrane w module Słowniki?

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

1.       Jak drukować dokumenty za pomocą drukarek graficznych i tekstowych?

2.       Ile modeli kas fiskalnych obsługuje Subiekt GT?

3.       Ile modeli drukarek fiskalnych obsługuje Subiekt GT?

4.       Ile modeli wag etykietujących obsługuje Subiekt GT?

5.       Czy możliwa jest współpraca z czytnikiem kodów kreskowych?

6.       Czy udostępnione są: przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe?

7.       Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.

8.       Czym jest mechanizm synchronizacji?

9.       Czy wykonywane operacje raportowane są w rejestrze transmisji?

Pozostałe funkcjonalności

1.       Jak wygląda obsługa deklaracji Intrata?

2.       Czy możliwe jest definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie?

3.       Czy istnieje możliwość definiowania i generowania wielu cenników?

4.       Wykonywanie przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposób wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglanie zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.

5.       Jak przebiega proces zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu?

6.       Czy istnieje wiele rodzajów i szablonów naklejek?

7.       Ile wzorców wydruków w standardzie posiada program?

8.       Czy istnieje możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne?

9.       Czy istnieje funkcja eksportowania i importowania wzorców?

10.   Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.

11.   Czy możliwe jest obsługiwanie programu za pomocą samej klawiatury?

12.   Z jakich programów możliwe jest przeniesienie danych ?

13.   Archiwizacja danych: w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

14.   Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.

15.   Z jakimi programami integruje się Subiekt GT? Czyli kilka słów o Rachmistrzu, Rewizorze oraz Gestorze.

 

szt.
"Plik 24.Pl" Parzych M. i A. S.C.
Witryna stworzona na platformie